Husets anvendelse


Lokalerne i huset bruges af Randers
kommune og byens forskellige for-
eninger, klubber, teatergrupper m.fl.
til afholdelse af møder, kurser, musik-
arrangementer m.v.
En stor del af året anvendes stueetagen
primært til kunstudstillinger

Juni 1997


Helligåndshuset består af tre etager.
Stueetagen indeholder to lokaler,kaldet
"Nordgalleriet" og "Sydgalleriet", der kan rumme henholdsvis 15 og 30 per-soner.
Derudover en stor foyer med toiletter,
garderobe og trappe til førstesalen, hvor der forefindes den "Lille Sal" til 45 og den "Store Sal" til 120 personer.

Storken på besøg. Juni`97


"Nordgalleriet"
er nu blevet fast hjemsted for
Historisk Forening for Randers Amt.

Formanden - Palle Kirk


Helligåndshuset ejes af Randers Kommune.
Nærmere oplysninger om udlån af lokalerne kan indhentes ved hen-vendelse til :

Randers Kommune
Fritidscentret
på tlf. 86 410 410

Randers Byvåben